Przejście do sekcji:

Treść strony - Łążyn II

Dwór w Łążynie II

Dwór w Łążynie został zbudowany na początku XIX wieku. Jest zwrócony frontem ku północnemu zachodowi. Drewniany, konstrukcji zrębowej z piętrowymi facjatami konstrukcji szkieletowej, otynkowany. Układ wnętrza dwutraktowy, częściowo przekształcony po 1945 roku, z sienią na osi, w której znajduje się klatka schodowa. Na zewnątrz elewacja frontowa siedmioosiowa z trójosiową facjatą poprzedzoną portykiem w wielkim porządku, ze smukłymi, drewnianymi kolumnami dźwigającymi trójkątny szczyt. Dach mansardowy z naczółkami kryty eternitem i dachówką, gzyms wydzielający górną połać dachu profilowany. Dwór założony na planie prostokąta z ryzalitem w elewacji ogrodowej.

Dworek otacza park który powstał w połowie XIX wieku. Park posiada dobrze zachowane aleje - grabową i lipową, starodrzew drzew rodzimych i aklimatyzowanych oraz ciekawy system wodny składający się z trzech stawów. Na środku jednego z nich znajduje się urocza wysepka. System wodny obejmował niegdyś osiem stawów (pięć leżało poza parkiem). Na dużej polanie (obecne boisko) uprawiano winorośl.
Cennymi składnikami drzewostanu są pomniki przyrody reprezentowane tu przez jesiony wyniosłe ( 2 okazy prawem chronione), dąb szypułkowy, klon jawor odmiana purpurowa i lipę drobnolistną.

  • Dwór w Łążynie II
  • Park przy dworze w ŁążynieII
  • Dwór w Łążynie II
Przejdź do początku strony