Przejście do sekcji:

Treść strony - O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie został powołany do życia 21 grudnia 2007 roku przez Radę Gminy Obrowo. Od początku stanowisko kierownika placówki piastuje Pani Anna Lutowska. GOK użytkuje budynki świetlic wiejskich w Obrowie, Silnie, Skrzypkowie, Stajenczynkach, Zębowie, Łążynie II oraz Izbę Regionalną w Osieku n/ Wisłą.

Jesteśmy gminną instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Ambicją GOK jest coraz lepsze służenie „Małej Ojczyźnie” - Obrowa, integracja społeczności lokalnej, wzbogacenie życia mieszkańców o imprezy i spotkania, które umożliwią miłe a zarazem twórcze rozwijające intelektualnie, duchowo i fizycznie spędzanie czasu wolnego.

Jednym z priorytetów Gminnego Ośrodka Kultury jest krzewienie i rozprzestrzenienie kultury jakże bardzo rozwiniętej w naszej ”Małej Ojczyźnie” oraz jej ochrony przed zapomnieniem. Stanowi ona nasze korzenie, które warto chronić i kultywować. Poprzez nasze działania chcielibyśmy dotrzeć głównie do młodzieży, aby spróbowali dostrzec to, co możemy jeszcze ocalić i co może stanowić atrakcję naszej gminy. Życie prywatne każdego mieszkańca, to za mało, abyśmy mogli być społeczeństwem z tradycją i kulturą. Działania te możemy kontynuować dzięki temu, iż Gminny Ośrodek Kultury skupia ludzi zafascynowanych kulturą, którzy swą osobowością tworzą źródło tradycji i wiedzy dla młodszych pokoleń.

Przejdź do początku strony