Przejście do sekcji:

Treść strony - Zespół Ludowy "Kawęczynianki"

 • -

Kawęczynianki

Zespół Ludowy „Kawęczynianki” został utworzony w grudniu 1986 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Kawęczynie.                                                                            

Noszony przez „Kawęczynianki” strój ludowy, charakterystyczny dla Ziemi Dobrzyńskiej podkreśla ich związek z naszym terenem. Członkowie zespołu reprezentują folklor ziemi dobrzyńskiej. Teksty pieśni i przyśpiewek ludowych tworzone są przez same „Kawęczynianki”,  dla których często inspiracją są wydarzenia dnia codziennego.

Aktualnie zespół liczy 8 osób w przedziale wiekowym od 16 – 85 lat. Wieloletnim kierownikiem zespołu jest Pani Jadwigi Politowskiej która cieszy się wielkim uznaniem w środowisku za wytrwałą pracę twórczą na rzecz Zespołu.

Pozostali członkowie zespołu to:

akordeon – Rafał Wierzbowski,

śpiew -   Jadwiga Politowska,

              Urszula Dudek,              

              Wioletta Suchocka,

              Mirosława Bejgier,

              Wanda Przewięźlikowska

              Karolina Mychlewicz.

O niesamowitej pasji w kultywowaniu tradycji folkloru ludowego świadczą liczne dyplomy, podziękowania oraz nagrody jakie przez 25 lat nieustannej działalności zdobył zespół. Wśród licznych nagród „Kawęczynianki” posiadają w swojej kolekcji:

- Puchar za udział w III Przeglądzie Zespołów Gmin Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku 1998 r.

- Puchar za I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu, od Związku Rolników, kółek rolniczych i organizacji rolniczych zdobyty w 2001 roku

- Puchar Nowości dla najlepszego ludowego zespołu śpiewaczego II Wojewódzki Przegląd zespołów Ludowych na Zamku Golubskim 2002 r.

- Nagroda Polskiego Radia Pik dla najlepszego zespołu śpiewaczego – III Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych za Zamku Golubskim 2003 r.

- Nagroda za I miejsce w XXV Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów „O zegar czasu” w Aleksandrowie Kujawskim 2006 r.

 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
 • Zespół Ludowy "Kawęczynianki"
Przejdź do początku strony