Przejście do sekcji:

Treść strony - Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo ul. Aleja Lipowa 29, e-mailowo gok@obrowo.pl, telefonicznie 56 678 60 22 wew. 145. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych: Wiesław Wernerowicz, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@obrowo.pl
 

Przejdź do początku strony