Przejście do sekcji:

Treść strony - Historia

Osiecka Izba Regionalna

Okolice Osieka nad Wisłą w gminie Obrowo leżą jakby w trójkącie między dwiema rzekami: Wisłą i Drwęcą, a dużymi kompleksami leśnymi na południu.

W średniowieczu Osiek wchodził w skład kasztelani słońskiej. Etnograficznie i kulturowo wg. wybitnych znawców polskiego folkloru i kultury ludowej Kolberga i Szajnochy region osiecki jako północno – zachodnia część Ziemi Dobrzyńskiej zaliczany był do Mazowsza.

Jesienią 1978 roku Michał Kokot - artysta fotografik, poeta, malarz przywozi ze sobą ideę utworzenia w Osieku ośrodka, którego istnienie umożliwiałoby działania na rzecz rozwoju regionalnej sztuki i kultury ludowej. Działania te gwarantowałyby odtwarzanie i kontynuowanie zarazem obyczajów – tradycji naszych ojców i praojców w regionie. Tu spotyka znanego i doświadczonego rzeźbiarza ludowego, malarza, muzyka – organistę Józefa Kamińskiego (1913 – 1999) i poetkę ludową Annę Słupczewską (1932 -2008).

W 1979 roku zorganizowano I wystawę sztuki i kultury ludowej w ramach „ Dni Osieka”. Eksponaty z niej zapoczątkowały Osiecka Izbę Regionalną, która mieściła się w drewnianym „ topolowym domu” znanej hafciarki Barbary Marycz. W dawnej sali lekcyjnej i bibliotece, odbywały się kolejne wystawy i imprezy kulturalne oraz spotkania twórców. W kwietniu 1987 roku Izbę Regionalną przeniesiono na dwa lata do pomieszczenia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.

Od jesieni 1989 roku Izba z eksponatami znajduje się w zabytkowej 250- letniej chacie znanych, zasłużonych osieckich kowali Forkiewiczów, Józefa i jego synów Stanisława i Zygmunta. Niestety panowały tam warunki, które nie sprzyjały eksponatom. Zostały przeniesione do domu państwa Leskiewicz. Kolejne miejsce to pomieszczenie w budynku pana Nocnego przy ulicy Handlowej.Obecnie Osiecka Izba Regionalna znajduje się w 100-letnim, ogrzewanym domu, przy ulicy Toruńskiej 34. W budynku funkcjonuje Osiecki Klub Kultury.

 

RZEŹBA - Krzysztof Balewski, Paweł Ziółkowski, Jacek Melerski, Józef Kamiński (1913 – 1997), Mieczysław Grażąwski (1921 – 2001)

HAFT -  Bożena Cedro, Aurelia Zygnerska, Elżbieta Nocna, Barbara Marycz, Kazimiera Maćkiewicz, Krystyna Kamińska, Marzena Maćkiewicz, Joanna Walicka, Anita Kalinowska, Anna Ćwik, Wiesława Wendt, Teresa Melerska, Józefa Orent (1907 – 1996), Zofia Skowrońska (1924 - 2002)

MALARSTWO – Michał Kokot, Patrycja Bezrudczyk, Zbigniew Lech, Józef Kamiński(1913 – 1997), Zofia Chwiałkowska

PLECIONKARSTWO – Jacek Melerski, Janusz Rogoziński, Tomasz Grodzicki, Zygmunt Ziółkowski, Małgorzata Paurowska, Wojciech Kalinowski, Jerzy Słupczewski, Bolesław Słupczewski, Władysław Kamiński (1912 – 1998),  Julian Orent (1909 – 1997), Kazimierz Zygnerski (1925 – 1999), Kazimierz Florkiewicz (1931 – 2005),

ZDOBNICTWO WNĘTRZ – Karol Marendowski, Halina Bordewicz, Stefania Marendowska (1911 – 1994)

KOWALSTWO – Zygmunt Florkiewicz, Józef Mariański, Jan Cieślak, Mirosław Koprowski, Piotr Sztandarki, Józef Florkiewicz (1858 – 1940), Stanisław Florkiewicz (1900 – 1993), Józef Skowroński (1888 – 1967), Wacław Kosztowny ( 1908 – 1984), jego syn Henryk (1942 – 1996), Ignacy Koprowski (1891 – 1984), Jan Balina (1920 – 2001)

POEZJA – Osieckiej Grupy Poetyckiej „ Wiąz”:  Stanisław Cymer, Zofia Fastowicz, Kazimierz Grążawski, Stanisław Jasiński, Józef Kamiński, Michał Kokot, Joanna Rzeszotek, Jerzy Rochowiak, Emilia Durmowicz, Łucja  Kowalska,  Andrzej Solis, Grzegorz Słupczewski, Anna Słupczewska (1932-2007), Zofia Chwiałkowska  

 • Osiecka Izba Regionalna
 • -
 • -
 • -
 • Osiecka Izba Regionalna
 • Osiecka Izba Regionalna
 • Osiecka Izba Regionalna
 • Osiecka Izba Regionalna
 • Osiecka Izba Regionalna
 • Osiecka Izba Regionalna
 • Osiecka Izba Regionalna
 • Osiecka Izba Regionalna
 • Osiecka Izba Regionalna
 • Osiecka Izba Regionalna
 • Osiecka Izba Regionalna

Eksponaty w Osieckiej Izbie - obecnie

 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
 • Eksponaty w Osieckiej Izbie
Przejdź do początku strony