Przejście do sekcji:

Treść strony - Zębowo

Dwór w Zębowie

W Zębowie znajduje się zespół pałacowo-parkowy, zajmujący areał 2.80 ha. Od I poł. XVIII w. do II poł. XIX w. właścicielem majątku była rodzina Nałęczów. W pałacu mieści się obecnie szkoła podstawowa, ośrodek zdrowi oraz mieszkania. Na terenie parku przypałacowego odnotowano 25 gatunków drzew oraz 10 gatunków krzewów. Przed frontem pałacu znajduje się duża polana, na której rosną liczne rodzaje drzew m.in. jarząb pospolity, topola czarna. Wjazd do pałacu wiedzie alejką biegnacą przy zachodniej granicy parku i kończy sie przed samym pałacem. W północnej i wschodniej części zabytkowej budowli  zauważalne są ślady dwóch po stawów połączonych rowem. Tylko w jednym z nich znajduje się trochę wody, zaś po drugim stawie pozostało zaledwie nieckowate zagłębienie terenu. Wyodrebniają sie tutaj 4 wnętrza wyznaczone układem drzewostanu. Północno - wschodnia część parku wyróznia się dwiema niewielkimi polanami.

  • Dwór w Zębowie
  • Dwór w Zębowie
  • Dwór w Zębowie
  • Dwór w Zębowie

Pomnik ku czci zmarłych na cholerę w Zębowie

W Zębowie znajduje się rzymsko-katolicki nieczynny cmentarz choleryczny. Cmentarz zalicza się do reliktów przeszłości dosyć dobrze zachowanych do naszych czasów. Usytuowany jest on poza wsią , po lewej stronie traktu wiodącego z Łążyna do Świętosławia, w miejscu gdzie krzyżuje się z drogami do Kuźnik i Obrowa. Pomnik ku czci zmarłych na cholerę został ufundowany w 1958 roku. Spoczywają tutaj mieszkańcy wsi, zmarli na tę straszną chorobę w latach 1658 i 1831. Na pomniku widnieją napisy upamiętniające tragiczne wydarzenie:

(na frontonie)

WAM PÓŁWIEKOWEJ PRACY

TOWARZYSZE ŚWIĘCĘ

POMNIK TEN CO TU KRYJE

BRACI WSZEJ KOŚCI

WASZE MNIE WYKARMIŁY

I DŹWIGAŁY RĘCE

WAM NA BRATNIEJ MOGILE

PŁACĘ DŁUG WDZIĘCZNOŚCI

* * *

PRACOWITYM TEJ WŁOŚCI

MIESZKAŃCOM

KTÓRZY PODWÓJNĄ KLĘSKĄ

POMORU DOTKNIĘCI

KOŚCI TU SWOJE ZŁOŻYLI

POŚWIĘCA WŁAŚCICIEL

1859 R.

(na tylnej stronie)

WIECZNY ODPOCZYNEK

RACZ IM DAĆ PANIE

(na prawym boku)

1658 ZA PANOWANIA

J.K.K.P.W.K.L.

W CZASIE PAMIĘTNEGO

NAJŚCIA NIEPRZYJACIÓŁ

CAŁA NIEMAL

TEJ WŁOŚCI LUDNOŚC

DOTKNIĘTA MOROWĄ ZARAZĄ

TUTAJ SPOCZYWA

(na lewym boku)

1831 DOTKLIWYMI KLĘSKAMI

KRAJU PAMIĘTNY

WIDZIAŁ TRZECIĄ CZĘŚĆ

MIESZKAŃCÓW TEJ WŁOŚCI

ZARAZĄ ŚMIERTELNĄ

CHOLERA MORIBUS DOTKNIĘTA

KTÓREJ KOŚCI

W TEM MIEJSCU SPOCZYWAJĄ

 

  • Fot. Paulina Szyplik
  • Fot. Paulina Szyplik
  • Fot. Paulina Szyplik
  • Fot. Paulina Szyplik
  • Fot. Paulina Szyplik
  • Fot. Paulina Szyplik
Przejdź do początku strony