Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktywny Senior

Zapraszamy do udziału w projecie „AKTYWNY SENIOR”

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie grantowym, który realizowany będzie od IV do VII 2022r. w świetlicy wiejskiej w Sąsiecznie (budynek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego) w gminie Obrowo.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 50+ zamieszkujących na terenie miejscowości Obrowo i Osiek nad Wisłą, spełniających poszczególne kryteria uczestnictwa w projekcie.

Dla uczestników projektu zaplanowano:

  • warsztaty kreatywno-rękodzielnicze;
  • gimnastykę korekcyjną;
  • Nordic Walking;
  • zajęcia z podstaw obsługi komputera i innych urządzeń;
  • wyjazdy na basen do Ciechocinka;
  • opiekę psychologiczną.

 

Zapisów można dokonywać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub bezpośrednio w siedzibie GOK w Obrowie w godzinach 8.00-15.00 do 14 kwietnia 2022r.

Podczas zapisów organizator udzieli szczegółowych informacji związanych z projektem, jak i kryteriami naboru, które decydować będą o zakwalifikowaniu się do projektu.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

UWAGA !

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorem projektu jest:

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie

87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 29

tel. 56 678 60 22 wew. 145/146

e-mail: gok@gok.obrowo.pl

  • logo
  • Aktywny Senior
Przejdź do początku strony