Przejście do sekcji:

Treść strony - Dzień Kobiet konkurs

Konkurs z okazji Dnia Kobiet

„Być kobietą, być kobietą…” na pewno większość z nas zna słowa tej piosenki. Właśnie tak, śpiewała o kobietach Alicja Majewska. Piosenka „Być kobietą” została napisana na potrzeby spektaklu, który niestety nie został zrealizowany, a którego premierę planowano na DZIEŃ KOBIET w 1976 roku.

A dziś, właśnie z tej okazji przygotowaliśmy konkurs…

„Lubię być kobietą, bo…” – w kilku słowach dokończ zdanie. Prześlijcie na adres m.cabrowska@gok.obrowo.pl do 7 marca!

Ogłoszenie wyników 8 marca.

 

  • Konkurs z okazji Dnia Kobiet

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie reprezentowany przez Kierownika GOK. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29, 87 – 126 Obrowo, e-mailowo: gok@gok.obrowo.pl, telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu z okazji Dnia Kobiet, „Lubię być kobietą bo…” odbywa się na podstawie at. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu udziału w wydarzeniu kulturalnym. Uznaje się, że osoby, które zgłosiły się do konkursu zapoznały się z klauzulą informacyjną, znajdującą się na stornie internetowej pod adresem: https://www.gok.obrowo.pl/765,ochrona-danych-osobowych,  w tym wyraziły zgodę na przetwarzanie ich wizerunku, w celu promocji przedsięwzięcia organizowanego przez administratora.

Przejdź do początku strony