Przejście do sekcji:

Treść strony -

Zapraszamy na warsztaty oraz wystawę „Śladami naszych przodków”

 

Zapraszamy na warsztaty oraz wystawę „Śladami naszych przodków”

W miesiącach sierpniu i wrześniu 2022r. w miejscowości Obrowo (park) będą odbywały się :

1.Warsztaty łucznicze (20 godz.) – 15 osób
2.Warsztaty włócznie i topory (20 godz.) – 12 osób

Warsztaty będą odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu w bloku 3 lub 2 godzinnych zajęć.
Zapisów na poszczególne warsztaty  można dokonywać telefonicznie pocztą elektroniczną lub bezpośrednio w siedzibie bractwa.

UWAGA !
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

tel. 601 458 869  adres e mail: bractwo.brzozowka@vp.pl

Ponadto w miesiącach wrzesień, październik  2022r. w godz. 10.00 – 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie będzie czynna wystawa średniowiecznych strojów, broni i rekwizytów, na którą wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Organizator:
Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich
Brzozówka
ul. Kalinowa 13
87-123 Dobrzejewice
________________________________________
Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego PROW na lata 20014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

drukuj (Zapraszamy na warsztaty oraz wystawę „Śladami naszych przodków”)

  • data: 2022-07-11
  • Śladami naszych przodków

„Śladami naszych przodków”

Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich zapraszamy na festyn „Śladami naszych przodków”

drukuj („Śladami naszych przodków”)

  • data: 2022-09-01
Przejdź do początku strony