Przejście do sekcji:

Treść strony - Wakacje z LGD

Zapraszamy dzieci z obszaru LSR do udziału w półkoloniach w Gminie Obrowo

LSR do udziału w półkoloniach w Gminie Obrowo

Terminy oraz miejsce poszczególnych grup półkolonii (godzina 8.00 - 16.00):

  • 7-9 lat - 17.07.2023 - 21.07.2023 (Świetlica Wiejska w Stajenczynkach)
  • 10-13 lat - 10.07.2023 - 14.07.2023 (Świetlica Wiejska w Szembekowie)
  •  7-11 lat - 21.08.2023 - 25.08.2023 (Świetlica Wiejska w Obrowie)

Rekrutacja od 19.06.2023 r. do 26.06.2023r. - udział bezpłatny!

Miejsce składania dokumentów: Biuro LGD ,,Podgrodzie Toruńskie”, ul. Szymańskiego 12, 87-100 Toruń
Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej www.podgrodzie-torunskie.pl, w zakładce: ,,Animacja społeczności lokalnej”

Bogaty program półkolonii:
- wyjście do kina
- wyjście do Młyna Wiedzy
- wyjście na Jump Arenę
- kreatywne zajęcie
- wyjazd do stadniny koni

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Projekt pn. „Animacja społeczności lokalnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie”, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

  • Letnie Półkolonie
Przejdź do początku strony