Przejście do sekcji:

Treść strony - Gimnastyka

Zajecia odbywają się w

Świetlicy w Silnie

Poniedziałek godz.: 19:00

Czwartek godz.: 16:00

Instruktor zajęć: Iwona Wawrzyniak - Chechłowska / Kamila Najda

Świetlicy w Kawęczynie

Instruktor zajęć: Emilia Jaskólska

 

Remiza Strażacka w Łążynie II

instruktor zajęć: Emilia Jaskólska

Przejdź do początku strony