Przejście do sekcji:

Treść strony - Kontakt

Klubu Seniora w Obrowie "Sami-Swoi"
Przewodniczący Klubu
mgr Grzegorz Filut
tel. 606 683 929
e-mail: filutg@wp.pl

Zarząd:
członkowie zarządu:
sekretarz: Daniela Prochera
skarbnik - Grażyna Raus
kierownik sekcji rękodzieła: Elżbieta Walczewska
kierownik sekcji nauki języka niemieckiego: Bożena Ziętara
kierownik sekcji sportowo-kulturalnej: Iwona Sztangierska
kierownik sekcji kulinarnej: Teresa Gerc

Przejdź do początku strony