Przejście do sekcji:

Treść strony - Życzenia dla pisarzy

Dzień Pisarza

Międzynarodowy Dzień Pisarzy ustanowiony został w 1984 roku przez PEN Club - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Celem PEN Clubu jest promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Polski PEN Club powstał z inicjatywy Stefana Żeromskiego w 1925 roku na wzór podobnych stowarzyszeń działających już we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

W Waszym dniu Drodzy Pisarze życzymy inspiracji, docenienia

i wiernych czytelników.

Przejdź do początku strony