Przejście do sekcji:

Treść strony - Taras Widokowy

Jak nazwać Taras Widokowy w Łęgu – Osieku ????

Mieszkańcy gminy Obrowo do 15 kwietnia 2021r. mogą przesłać na adres mailowy konsultacje @obrowo.pl propozycję  wraz z krótkim uzasadnieniem oficjalnej nazwy dla tarasu widokowego. Spośród Państwa pomysłów powołany przez wójta Zespół do spraw Wisły wybierze tę najciekawszą, która najbardziej oddaje charakter tego pięknego miejsca.

Przejdź do początku strony