Przejście do sekcji:

Treść strony - Taras Widokowy

Jak nazwać Taras Widokowy w Łęgu – Osieku ????

Mieszkańcy gminy Obrowo do 15 kwietnia 2021r. mogą przesłać na adres mailowy konsultacje @obrowo.pl propozycję  wraz z krótkim uzasadnieniem oficjalnej nazwy dla tarasu widokowego. Spośród Państwa pomysłów powołany przez wójta Zespół do spraw Wisły wybierze tę najciekawszą, która najbardziej oddaje charakter tego pięknego miejsca.

Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński zabiera głos w sprawie nazwy dla tarasu widokowego w Łęgu - Osieku.

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy gminy Obrowo!

Zdecydowałem o ogłoszeniu konsultacji dotyczących nazwania tarasu widokowego nad Wisłą. Duży odzew, jaki wywołuje ten temat, pokazuje, jak ważne dla nas, mieszkańców gminy Obrowo, jest to miejsce. Odbieram mnóstwo telefonów w sprawie nazwania tarasu, rozmawiam z wieloma osobami i czytam komentarze na urzędowym profilu facebookowym fb//Obrowonaszagmina

Obecnie zwyczajowa nazwa punktu widokowego to taras Michała Kokota. Rozumiem to. Michał odszedł niedawno i wciąż żyje w naszych sercach. Był moim przyjacielem, mieszkańcy gminy i ja wielokrotnie Mu pomagaliśmy. Każdy, kto pamięta Michała, wie, że tak było. Wszyscy będziemy pamiętać, że to On wyeksponował wagę i wielkość naszej kultury ludowej. Jego zasługi na tym polu są nie do przecenienia. 

W gminie Obrowo było jednak i nadal jest wielu wspaniałych twórców. To Śp. Michał Kokot się o nich upominał, pozostającym przy tym zawsze skromnym człowiekiem. Dlatego ja dziś, będąc rodowitym mieszkańcem naszej gminy, znając historię Osieka nad Wisłą, osieckich rodzin, twórców i znając osobiście Śp. Michała Kokota, proponuję nazwać punkt widokowy „Tarasem Twórców Ludowych gminy Obrowo”.

Pod tą nazwą proponuję zamieścić tablicę z nazwiskami tych, o których pamięć Michał walczył. Myślę tu na przykład o: Józefie Kamińskim, Wacławie Kamińskim, Henryku Kamińskim, Stanisławie Kamińskim, księdzu Witoldzie Romańskim, Urszuli Piłatowskiej, Annie Słupczewskiej, Barbarze Marycz, Julianie Orendtcie, Józefie Krygerze, Krzysztofie Balewskim, Małgorzacie Paurowskiej, Stanisławie Florkiewiczu, Zygmuncie Florkiewiczu, Rochu Kwiatkowskim, Jadwidze Politowskiej, Julii Procherowej... Tablicę z ich imionami chciałbym zamieścić pod szyldem z nazwą tarasu. Na tablicy nie zabrakłoby oczywiście wspomnienia o Michale Kokocie. Byłoby również miejsce na nazwiska kolejnych twórców. Może podpowiedzą Państwo, jakich?

Jestem przekonany - a ci, co znali Michała, przyznali mi rację -  Śp. Michał Kokot byłby za taką nazwą promującą twórców kultury Osieka nad Wisłą. On by temu przyklasnął, ponieważ całe życie pracował dla ich promocji. Ta nazwa wpisałaby się w Jego dzieło i uzupełniła pamięć Osieka o Michale, który od 2019 roku ma w tej miejscowości ulicę swojego imienia.

Punkt widokowy w Łęgu - Osieku jest miejscem szczególnym nie tylko dla nas, mieszkańców gminy. Miejsce to przyciąga gości z okolicznych wsi i miast, a nawet z całej Polski. Dlatego uważam, że nazwa „Taras widokowy im. Twórców Ludowych gminy Obrowo” pasowałaby do tego wyjątkowego miejsca imienia wyjątkowych ludzi, stworzonego przez wyjątkowych mieszkańców Osieka nad Wisłą. Bo to oni, poświęcając swój wolny czas i swoje siły, przy formalno – prawnej pomocy gminy sprawili, że od 2016 roku taras jest własnością gminy Obrowo. Nie było prosto. Krzysztofie Balewski, Tomaszu Wieczyński, strażacy ochotnicy, wszyscy drodzy osieccznie zaangażowani ówcześnie w pracę na tarasie, to dzięki Wam mamy dziś to miejsce. Gmina Obrowo Wam je zawdzięcza. Dziękujemy.

Drodzy Państwo, jako mieszkaniec gminy i jej wójt mam prawo zaproponować swoją nazwę. Korzystam z tego prawa. Mogą Państwo nie zgadzać się z moją propozycją, ale przedstawiam ją publicznie. Nikt mi wówczas nie zarzuci, że zapomniałem o tych, wśród których się wychowałem. Wielce szanując Śp. Michała Kokota, uważam, że nazwa tego miejsca powinna być formą uhonorowania nie tylko Jego, podziękowania nie tylko Jemu.

Andrzej Wieczyński, wójt gminy Obrowo

 

Wróć

Przejdź do początku strony