Przejście do sekcji:

Treść strony - "Aktywny Senior" spotkanie organizacyjne

19 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne w świetlicy wiejskiej w Sąsiecznie. Uczestnikom projektu AKTYWNY SENIOR został przybliżony i omówiony plan realizacji. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r.

 

  • spotkanie informacyjno-organizacyjne uczestników projektu Aktywny Senior
  • spotkanie informacyjno-organizacyjne uczestników projektu Aktywny Senior
  • spotkanie informacyjno-organizacyjne uczestników projektu Aktywny Senior
  • spotkanie informacyjno-organizacyjne uczestników projektu Aktywny Senior
  • spotkanie informacyjno-organizacyjne uczestników projektu Aktywny Senior
  • spotkanie informacyjno-organizacyjne uczestników projektu Aktywny Senior
Przejdź do początku strony