Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktywny Senior 26 kwietnia

I zajęcia programu Aktywny Senior

26 kwietnia odbyły się zajęcia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r.

Projekt skierowany był do osób 50+ . AKTYWNY SENIOR realizowany jest w świetlicy wiejskiej w Sąsiecznie. Zainteresowanych osób zajęciami nie brakowało. Gimnastyka korekcyjna, warsztaty rękodzielnicze i zajęcia komputerowe, były wypełnione chęcią, zapałem i zaciekawieniem.

 

 

 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
Przejdź do początku strony