Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktywny Senior 10 maj

Projekt Aktywny Senior

Działamy prężnie i nie zwalniamy tempa ...  W dniu dziejszym odbyły się warsztaty z rękodzieła, gimnastyki oraz fizjoterapia ...

Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r.

 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
 • projekt Aktywny Senior
Przejdź do początku strony