Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktywny Senior 17 05

Projekt Aktywny Senior

Kolejne spotkanie za nami… wypełnione zabawą jak i wielkim zaangażowaniem. Podczas warsztatów kreatywnych pobudziliśmy naszą wyobraźnię projektując i szyjąc przebrania… zajęcia te przyniosły naszym Uczestnikom wiele satysfakcji… o czym świadczą prezentowane stylizacje . Chwilka na relaks dla ciała?? Tak!! Masaż, u Pana Sebastiana i gimnastyka korekcyjna u Pana Leszka od razu poprawia samopoczucie.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
Przejdź do początku strony