Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktywny Senior 24.05

Projekt Aktywny Senior 24 maj

W ramach projektu tydzień po tygodniu… pod okiem p. Leszka "nasze" Panie dbają o zachowanie sprawności fizycznej poprzez różnorodne ćwiczenia rozciągające, oddechowe, izometryczne, koordynacyjne z zaangażowaniem wszystkich stawów, mięśni i kręgosłupa.

Decoupage – był tematem na warsztatach z rękodzieła. Pani Basia przybliżyła nam technikę zdobienia polegającą na naklejaniu na dekorowanym przedmiocie warstw cienkiego papieru, między innymi serwetek.

Na zajęciach informatycznych Uczestnicy dowiedzieli się, jak instalować aplikacje w telefonach komórkowych i na tabletach … oraz jak korzystać z komunikatorów.

... i chwila odprężenia masaż u p. Sebastiana.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
Przejdź do początku strony