Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktywny Senior Kijki

Projekt Aktywny Senior - Nordic Walking

Czy warto chodzić z kijkami? Owszem… i to z p. Leszkiem. Już kilka spacerów za nami. Nordic walking to aktywność polegająca na marszu z kijkami. Uprawiać go może prawie każdy. Niezbędna jest natomiast odpowiednia technika, która stanowi podstawę, by w bezpieczny sposób cieszyć się licznymi zaletami nordic walking.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

ZQaBWdqweLgAAAAASUVORK5CYII=

 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
Przejdź do początku strony