Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktywny Senior 20 czerwca

Projekt Aktywny Senior - 20 czerwca

Wczoraj pogoda nam niestety nie dopisała… mimo to  dopisały nastroje. Poniedziałkowy  wyjazd na basen do Ciechocinka w ramach projektu „AKTYWNY SENIOR” przyniósł  naszym Uczestnikom wiele przyjemności. Ćwiczenia na basenie dla seniora to jeden z najczęściej polecanych seniorom aktywności fizycznych. Trening w basenie zwiększa ruchomość naszych stawów, a wiele ruchów czy pozycji jest w wodzie duża łatwiejsze do wykonania.

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

ZQaBWdqweLgAAAAASUVORK5CYII=

 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
 • Projekt Aktywny Senior
Przejdź do początku strony